as

Đăng bởi ngày

fashionista

By Kate Atkinson

Không phải vô cớ, các tấm hình du lịch của loạt fashionista nổi tiếng thế giới luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Tất cả là nhờ họ luôn chuẩn bị, "lên đồ" rất kĩ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đã bao giờ bạn tự hỏi rốt cuộc, trong vali của những cô nàng hot hit này có những thứ gì chưa? Aimee Song là một fashionista có phong cách biến hóa khá thú vị. Cô gần như không bao giờ đóng khung trong một hình ảnh nhất định. Kể cũng phải, vì trong vali du lịch của Aimee luôn có rất nhiều loại kính mắt, giày, túi khác nhau, đủ để cô thoải mái mix đồ.

fashionista

By Kate Atkinson

Không phải vô cớ, các tấm hình du lịch của loạt fashionista nổi tiếng thế giới luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Tất cả là nhờ họ luôn chuẩn bị, "lên đồ" rất kĩ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đã bao giờ bạn tự hỏi rốt cuộc, trong vali của những cô nàng hot hit này có những thứ gì chưa? Aimee Song là một fashionista có phong cách biến hóa khá thú vị. Cô gần như không bao giờ đóng khung trong một hình ảnh nhất định. Kể cũng phải, vì trong vali du lịch của Aimee luôn có rất nhiều loại kính mắt, giày, túi khác nhau, đủ để cô thoải mái mix đồ.

fashionista

By Kate Atkinson

Không phải vô cớ, các tấm hình du lịch của loạt fashionista nổi tiếng thế giới luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Tất cả là nhờ họ luôn chuẩn bị, "lên đồ" rất kĩ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đã bao giờ bạn tự hỏi rốt cuộc, trong vali của những cô nàng hot hit này có những thứ gì chưa? Aimee Song là một fashionista có phong cách biến hóa khá thú vị. Cô gần như không bao giờ đóng khung trong một hình ảnh nhất định. Kể cũng phải, vì trong vali du lịch của Aimee luôn có rất nhiều loại kính mắt, giày, túi khác nhau, đủ để cô thoải mái mix đồ.

fashionista

By Kate Atkinson

Không phải vô cớ, các tấm hình du lịch của loạt fashionista nổi tiếng thế giới luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Tất cả là nhờ họ luôn chuẩn bị, "lên đồ" rất kĩ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đã bao giờ bạn tự hỏi rốt cuộc, trong vali của những cô nàng hot hit này có những thứ gì chưa? Aimee Song là một fashionista có phong cách biến hóa khá thú vị. Cô gần như không bao giờ đóng khung trong một hình ảnh nhất định. Kể cũng phải, vì trong vali du lịch của Aimee luôn có rất nhiều loại kính mắt, giày, túi khác nhau, đủ để cô thoải mái mix đồ.


Mới hơn